Algemeen directeur

Algemeen directeur Rina Janssens, is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen het OCMW. Onder het gezag van de voorzitter onderzoekt zij de zaken, leidt zij de administratie en is zij hoofd van het personeel.

email: rina.janssens@ocmw.linter.be

tel.: 011 88 86 62