identiteitskaart: elektronische identiteitskaart, verlies PIN- en PUK-code

Wat?

In dit geval hoef je geen nieuwe elektronische identiteitskaart aan te vragen (vroeger was dit wel het geval). Je kan deze codes opnieuw aanvragen bij de dienst bevolking of via deze website: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/

De nieuwe codes worden naar het gemeentehuis opgestuurd (bij een nieuwe identiteitskaart krijg je deze thuis in de bus).

Voor wie?

Voor iedere inwoner die de PIN- en PUK-code van zijn elektronische identiteitskaart vergeten is. Bewaar daarom best de brief met je PUK code dus op een veilige plaats.  

Wat moet ik meebrengen?

Elektronische identiteitskaart.

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be