leurkaarten

Sinds 1 oktober 2006 is er een nieuwe reglementering van toepassing betreffende de ambulante handel en de afgifte van leurkaarten.

In tegenstelling tot vroeger worden de leurkaarten niet meer afgeleverd door de gemeentelijke diensten, maar kan je terecht bij één van de ondernemingsloketten.

Let wel, indien het gaat om de eerste aanvraag van een leurkaart moet je wel nog steeds een bewijs van goed gedrag en zeden meenemen naar het ondernemingsloket. Dit bewijs kan je bij de politie bekomen of bij de dienst burgerzaken.

In het gemeentehuis worden geen aanvragen voor leurkaarten meer aaanvaard.

Een machtiging voor een kermisuitbater dient eveneens bij een ondernemingsloket aangevraagd te worden.

Adressen ondernemingsloketten : http://economie.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/bce_kbo_nl_006.htm

Politie

Helen-Bosstraat 43
Linter
tel. 011 88 48 84
pz.lan.wijk@police.belgium.eu