Openbaar onderzoek

Wat?

Sommige aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen dienen onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek. De Vlaamse regering bepaalt over welke aanvragen het precies gaat. Deze regeling werd vastgelegd in een uitvoeringsbesluit over openbare onderzoeken.

Lopende onderzoeken?

Volgende openbare onderzoeken lopen momenteel in de gemeente Linter:

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Tot

/

/

/

/

Bekendmaking?

De bekendmaking van het openbaar onderzoek voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag gebeurt door aanplakking van een geel papier, bedrukt met zwarte letters. Op dit papier zijn gegevens over de aanvraag ingevuld. Dit papier wordt opgehangen op de plaats waar de aanvraag paalt aan de openbare weg. Ook het gemeentebestuur hangt een bekendmaking uit. Voor het openbaar onderzoek worden de eigenaars van alle aanpalende percelen door het gemeentebestuur in kennis gesteld van de aanvraag. De aanvrager betaalt de kosten van de aangetekende zendingen.

Gedurende een periode van dertig dagen kan iedereen bezwaren of opmerkingen in verband met de aanvraag schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt best met een aangetekend schrijven of je komt het persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs.

Omgeving en wonen

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 38
fax 011 78 20 09
omgevingsloket@linter.be