Everzwijn gespot?

Het everzwijn of wild varken wordt de laatste jaren vaker gesignaleerd in onze streken. Jammer genoeg brengen deze dieren soms schade aan, aan gewassen en privé-eigendommen. Ze zijn soms ook betrokken bij verkeersongevallen. Om hun bezoek en de eventuele schade zo veel mogelijk te vermijden, kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Het beheer van everzwijnen wordt afgestemd in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de wildbeheereenheden en de landbouw- en natuurorganisaties.

Heb je everzwijnen gezien of hebben ze schade berokkend aan jouw eigendom? Je kan bij het REBO-team. REBO staat voor Regionaal Everzwijnenbeheer Ondersteuning. Dit team volgt de everzwijnen op. Waarnemingen, schade, ongevallen … kan je melden via het nummer 02 553 12 69 of E everzwijn@vlaanderen.be

terug naar alle nieuws