Vervoer naar het vaccinatiecentrum te Landen vanuit Linter

Minder mobiele 65-Plussers uit Linter (en ook Geetbets, Kortenaken, Zoutleeuw ) kunnen per taxi naar het vaccinatiecentrum te Landen voor  5 euro per persoon.

Als gemeente willen we onze inwoners stimuleren om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Om iedereen de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren, willen we als gemeente in samenwerking met de andere gemeenten van de Eerstelijnszone de minder mobiele 65-plussers van onze gemeente, die niet op eigen initiatief in het vaccinatiecentrum van Landen geraken, taxivervoer aanbieden.

Via één inbelnummer 016 80 29 31 kan taxivervoer aangevraagd worden.

Het forfaitair tarief voor taxivervoer bedraagt 50 euro voor gans de gemeente Linter voor de rit Linter – Landen & terug.
In dit tarief is het aan huis ophalen van de aanvrager, het vervoer naar het vaccinatiecentrum, de wachttijd aan het vaccinatiecentrum en de terugrit begrepen.
Het tarief is samengesteld uit een forfaitaire bijdrage te betalen door de aanvrager aan de taxi-exploitant en een bijdrage ten laste van de respectievelijke gemeente.
Het forfait te betalen door de aanvrager 65-plusser bedraagt slechts 5 euro per persoon. De gemeente betaalt dus zelf een bijdrage van 45 euro voor het taxivervoer.
De verschillende gemeenten uit de eerstelijnszone zullen solidair deze kosten dragen.

Indien je zelf ook nog algemene vragen hebt over het vaccinatiecentrum of vaccinatie, kan je terecht op het helpdesknummer voor vaccinatiecentrum Landen
011 88 03 30 of te Linter op het OCMW 011 88 86 60 of op de gemeente 011 78 91 30 

terug naar alle nieuws