Vaccinatiecentra voor het Hageland

De burgemeesters van de Eerstelijnszone Zuid-Oost-Hageland zijn vanmiddag tot een gedragen voorstel gekomen om de twee vaccinatiecentra in onze regio in te richten in Tienen en Landen. Alle gemeentebesturen engageren zich hierbij om alles in het werk te stellen om de vaccinatiecampagne zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

Tijdens de eerste coronagolf werd er een sterke samenwerking opgezet tussen de gemeentebesturen van de Eerstelijnszone Zuid-Oost-Hageland. Dankzij die samenwerking konden alle zorginstellingen in de regio over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken en kregen alle inwoners gratis mondmaskers in de brievenbus.

Ook in deze fase van de crisis worden de handen in elkaar geslagen. Zonet kwamen de burgemeesters onderling overeen om de twee vaccinatiecentra in onze regio in Tienen en Landen te voorzien. Het voorstel is om de inwoners van de gemeenten Tienen, Kortenaken, Glabbeek, Boutersem en Hoegaarden te laten vaccineren in Tienen. De inwoners van Landen, Geetbets, Linter en Zoutleeuw worden in Landen van een vaccin voorzien. Alle gemeenten engageren zich hierbij om voor de nodige logistieke ondersteuning en personeel te zorgen zodat iedereen in onze regio, ongeacht de woonplaats en leeftijd, snel en vlot zijn vaccin kan krijgen.

In Tienen zullen de inentingen in het Rijksadministratief centrum (gebouw belastingen) langs de Goossensvest plaatsvinden. In Landen werd voor Domein het Park langs de Hannuitsesteenweg geopteerd. Omdat in onze landelijke regio de woonplaats geen drempel mag vormen, wordt voor 65-plussers en welbepaalde doelgroepen een aangepast vervoerssysteem uitgewerkt. Zij zullen zich aan een zeer voordelig, uniform tarief ter plaatse kunnen laten brengen, ongeacht de woonplaats.

Alles wordt nu in gereedheid gebracht zodat in februari van start gegaan kan worden met vaccineren. Volgens de federale richtlijnen komt hierbij eerst het zorgpersoneel aan bod, vanaf maart gevolgd door de 65-plussers,  de risicogroepen en de personen met essentiële beroepen, om tot slot de rest van de bevolking in te enten. Elke inwoner zal per brief opgeroepen worden. Inwoners die meer informatie willen, kunnen alvast terecht op www.laatjevaccineren.be.

terug naar alle nieuws