Ecowerf & het recyclagepark: sorteren helpt

Bij een aantal personen leeft de overtuiging dat een bezoek aan een Ecowerf recyclagepark handenvol geld kost. Als we even naar de cijfers van ons park kijken, dan zien we dat van de bezoeken: er 2.193 gratis zijn, 934 bezoekers minder dan 5 euro betalen, 606 bezoekers tussen 5 en 10 euro en 394 bezoekers minder dan 15 euro betalen. Iets minder dan de helft van het totaal aantal bezoeken is zelfs volledig gratis. Een ander misverstand is dat het recyclagepark gelegen aan de Steenweg 73 in Zoutleeuw, op de grens met Linter, duurder dan andere parken zou zijn. De tarieven van Ecowerf gelden overal in de nieuwe recyclageparken in Vlaams-Brabant. Het allerbelangrijkste voor de bezoeker blijft dat je thuis je afval per soort sorteert en zo naar het recyclagepark brengt. Tal van fracties zijn en blijven gratis: afgedankte elektronische apparaten, glas, oude metalen... Recent werden hier ook matrassen aan toegevoegd.

Ook asbestafval kan gratis naar het recyclagepark gebracht worden via het reservatiesysteem. (www.ecowerf.be) Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om asbest 'verpakt' aan te leveren op de EcoWerf recyclageparken. Vermoedelijk tegen midden 2021 wordt het project ophaling aan huis opgestart. Inwoners kunnen dan zakken en het nodige beschermmateriaal bestellen en kunnen maximaal 5 zakken aankopen. Onze asbestcoach gaat ter plaatse bij de inwoner, die de zakken heeft aangevraagd, om hem/ haar te informeren hoe asbest veilig te verwijderen. Onze asbestcoach maakt de nodige afspraken om de gevulde zakken met asbest op te halen door EcoWerf. De ophaling en de verwerking van de asbest is inbegrepen in de prijs per zak. De Vlaamse overheid kent een subsidie toe van 90% van de kosten. EcoWerf zal hierover in een latere fase (dichter bij de startdatum van het project) informeren.

Als je als particulier toch grote volumes afval hebt, bijvoorbeeld als je zelf je woning grondig verbouwt, dan is het misschien interessant om andere bedrijven die dit type afval verwerken (dikwijls gratis) te contacteren. Zo kan men bijvoorbeeld voor zuiver steenpuin gratis terecht bij verschillende bedrijven.

KP per bezoekers
Klik om te vergroten

Tarieven Ecvowerf
Klik om te vergroten

terug naar alle nieuws