Nieuwe tarieven elektronische identiteitskaarten

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 legt de tarieven vast die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zullen zijn voor de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de verschillende categorieën van elektronische identiteitskaarten en –documenten die in het besluit worden opgesomd. Vanaf 1 januari 2021 zijn de tarieven de volgende:

Product

Prijs

Normale procedure

e-ID Belgen

€ 19,30

Verblijfsdocument vreemdelingen zonder biometrie (E, E+, F, F+ kaart)

€ 19,30

Verblijfsdocument vreemdelingen met biometrie (A, B, C, D, H kaart)

€ 19,30

e-ID voor Belgische kinderen < 12 jaar

€ 6,60

Spoedprocedure (levering D+1 op de gemeente)

e-iD Belgen, en verblijfsdocumenten vreemdelingen (met en zonder biometrie)

€ 111,60

e-ID voor Belgische kinderen < 12 jaar

€ 101,9

Spoedprocedure (levering D+1 te Brussel)

e-ID Belgen

€ 143,10

e-ID voor Belgische kinderen < 12 jaar

€ 133,40

terug naar alle nieuws