Gereglementeerde activiteit

596-1 : model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (art. 596, eerste lid, Wetboek van strafvordering)

 • 596.1 – 1: stokerij / likeurbedrijf: uitbating van een –

 • 596.1 – 2: rivierbevrachting: directie / kader van het technisch personeel

 • 596.1 – 3 : reisbureau 

 • 596.1 – 4: vastgoedmakelaar

 • 596.1 – 5A: wapens: vergunning (particulieren)

 • 596.1 - 5B: wapens: erkenning (handelaar/tussenpersoon)
 • 596.1 – 6: verzekeringen: bestuurder / directeur / zaakvoerder / lasthebber

 • 596.1 – 7 : rijscholen (personeel)

 • 596.1 – 8:  slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt

 • 596.1 – 9: camping (uitbating)

 • 596.1 – 10: jacht

 • 596.1 – 11: privédetective

 • 596.1 – 12 : verkiezingen

 • 596.1 – 13: aannemer van werken (erkenning)

 • 596.1 – 14: kredietinstelling: zaakvoerder / bestuurder / lid directiecomité / directeur

 • 596.1 – 15: bijzondere veldwachter

 • 596.1 – 16: gemeenschapswacht

 • 596.1 – 17: hotelhouders (toeristische logiesverstrekking)

 • 596.1 – 18: kredietbemiddelaar consumentenkrediet : beheerder / zaakvoerder / directeur

 • 596.1 – 19: uitvinding (octrooi)

 • 596.1 – 20: natuur (natuurbehoud)

 • 596.1 – 21: vogels (toelating)

 • 596.1 – 22: visvangst (vergunning)

 • 596.1 – 23: boekhoudkundige en fiscale beroepen

 • 596.1 – 24: bedrijfsrevisor

 • 596.1 – 25 : gemeenschappelijke beleggingsfondsen: bestuurder / directeur / gevolmachtigde / commissaris

 • 596.1 – 26 : steward (voetbal)

 • 596.1 – 27: taxi: uitbater

 • 596.1 – 28 : taxi: chauffeur

 • 596.1 – 29 : goederenvervoer : makelaar / commissionair-expediteur

 • 596.1 – 30: transport van zaken (ondernemer)

 • 596.1 – 31: personenvervoer (ondernemer)

 • 596.1 – 32: overheidsopdrachten

 • 596.1 – 33 : GAS-ambtenaar

 • 596.1 – 34 : veiligheid / bewaking : leidinggevend personeel (opleiding)

 • 596.1 – 35 : veiligheid / bewaking : bewakingsagent / begeleiding uitzonderlijke voertuigen (opleiding)