Seizoensarbeid

Update seizoenarbeiders, opvolging nieuwe besmettingen en meer

Vind hier een overzicht van de coronamaatregelen voor seizoensarbeiders, opvolging nieuwe besmettingen, schade fruitsector, onweders enz.

Seizoenarbeiders

We verwachten de komende maand zo’n 200 seizoenarbeiders.  

 • Met de sector (Boerenbond) zijn extra veiligheidsregels m.b.t. corona afgesproken, goedgekeurd en algemeen bindend verklaard. Deze info is via de sector en via de gemeente naar alle betrokkenen verstuurd. Om niets aan het toeval over te laten, krijgen de werkgevers de informatie ook nog eens aan de balie wanneer ze hun arbeiders komen inschrijven.

 • Bij een mogelijke uitbraak gaan betrokkenen in quarantaine. Indien nodig zullen extra maatregelen worden genomen in overleg met het betrokken bedrijf.

 • Info over de zones van herkomst:

  • Seizoenarbeiders uit groene zones mogen onmiddellijk ingezet worden

  • Seizoenarbeiders uit rode of oranje zones gaan eerst in quarantaine en worden getest

   Opvolging nieuwe besmettingen

 • Iedere gemeente krijgt een liasongeneesheer. Voor Linter is dat Dr. Michel De Witte. Alle huisartsen signaleren nieuwe gevallen aan de liasongeneesheer. Deze worden doorgegeven aan een callcenter dat het contactonderzoek opstart.

 • Ook de burgemeester, noodplanambtenaar en dienst welzijn worden hiervan op de hoogte gesteld. Aan de betrokken patiënt wordt gevraagd of hij/zij mag worden opgebeld
  worden door de dienst welzijn. Zo kunnen we maximaal ondersteuning bieden in afspraak met de patiënt.

 • Indien nodig komt de Corona Cel bij elkaar om extra maatregelen te nemen.
  Op deze manier zijn we voorbereid op wat misschien komt.

 • Update aantal gevallen: op 11/8 noteerden we 0 besmettingen..

  Schade aan oogst

  Onze diensten zijn gestart met de inventarisatie van de schade in de fruitsector, o.a.

  brandschade door de hitte. De fruitpluk staat voor de deur dus er wordt snel gehandeld.

De gouverneurs van de Provincie Vlaams-Brabant & Limburg namen eenzelfde beslissing inzake seizoenarbeiders. Deze beslissing gaat onmiddellijk in en komt op het volgende neer:

 • Seizoenarbeiders uit Groene zones kunnen aan de slag op voorwaarde van temperatuur meting bij aankomst.
 • Seizoenarbeiders komende van Oranje of Rode zones : testen is noodzakelijk en in afwachting van het resutlaat in quarantaine.

Noodzakelijk is dat van elke werknemer elke dag temperatuurmeting afgenomen wordt. Meer duiding vindt men in de interpretatie nota (zie hieronder). Zo dient men de regels van vervoer van en naar de plantage te respecteren.

Elke bubbel mag maximum uit 10 personen bestaan. Indien er in zo’n bubbel een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de ganse bubbel worden afgezonderd in afwachtng van het testresultaat.

Om te controleren uit welke zone de seizoenarbeiders komen, kan je voor alle zekerheid best de website  https://diplomatie.belgium.be/nl  consulteren of contact opnemen met het callcenter 02/5014000.

Bijlagen :

 1. Besluit van de gouverneur  inzake seizoensarbeid (application/pdf, 49.5 kB, info)
 2. Interpretatie nota (application/pdf, 361.7 kB, info)
 3. Preventiechecklist seizoenarbeiders (application/pdf, 578.2 kB, info)
 4. Preventiechecklist tuinbouw (application/pdf, 609.4 kB, info)
 5. Preventiechecklist huisvesting (application/pdf, 278.0 kB, info)
 6. Covid registratieformulier seizoenarbeid (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 11.1 kB, info)

Affiches: