Geen evenementen tot en met 31 augustus 2020

Naar aanleiding van de epidemiologische toestand, en de vaststelling dat de verspreiding van het virus onder de bevolking opnieuw snel toeneemt, besliste de Nationale Veiligheidsraad op 27 juli 2020 tot aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie - nationaal en lokaal - ter bestrijding van de heropleving van het coronavirus.

Ook het gemeentebestuur neemt bijkomede maatregelen met betrekking tot evenementen om een tweede golf van besmettingen in te perken. Met onmiddellijke ingang worden alle publiek toegankelijke evenementen op het grondgebied van de gemeente Linter, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn, verboden tot en met 31 augustus 2020.

We vinden het bijzonder jammer om deze beslissing te moeten nemen, maar stellen de veiligheid van onze inwoners voorop. De recente cijfers en de adviezen van de virologen laten er geen twijfel over bestaan: het is vijf na twaalf willen we deze pandemie onder controle houden. Voorlopig blijft onze gemeente gespaard van besmettingen en we hopen dat deze maatregel ertoe bijdraagt een heropflakkering tegen te gaan.

Lees hier (application/pdf, 162.1 kB, info) het volledige burgemeestersbesluit na.

terug naar alle nieuws