Openbaar onderzoek: vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van al het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant. Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kan u bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed van maandag 2 maart tot en met donderdag 30 april 2020. Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op de kantoren van het agentschap, tijdens de kantooruren (9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur):  Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94, 3000 Leuven

Het dossier vindt u op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.

Beschikt u zelf niet over internet, dan kan u de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in onze kantoren in Brussel en Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel kunt u terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In Leuven bent u welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

terug naar alle nieuws