Werkdag Linterse Natuurgebieden, Natuurpunt

Beschrijving:15 november 2020 (zondag) Werkdag Linterse Natuurgebieden
Aanvang: 9.00u
Contactpersoon: Wim Fourie 0474/92 44 76, natuurpunt.linter@gmail.com
Sinds 1998 werkt Natuurpunt gestaag aan natuurherstel in de Grote Getevallei. In het Doysbroek en het Viskot ontstonden zo prachtige bolwerken voor onze gekoesterde natuurambassadeurs Kamsalamander ‘de Getedraak’ en Grauwe klauwier. Natuurbeheer is nodig om streektypische biodiversiteit kansen te geven. Het beheerteam is steeds bereid om een woordje uitleg te geven over het beheer. Iedereen welkom!
Voor locatie natuurgebied: email naar natuurpunt.linter@gmail.com of Wim Fourie 0474/ 92 44 76

Wanneer gaat deze activiteit door?

BeginDatum: 15/11/20
Aanvangsuur: 09:00
Einddatum :15/11/20
Einduur: 12:00

Waar gaat deze activiteit door?