Mantelzorgers in de bloemetjes: 19 oktober

Ook dit jaar willen wij onze mantelzorgers eens extra verwennen en in de bloemetjes zetten. Door de vergrijzing van onze samenleving en door de ellenlange wachttijden van onze rustoorden en zorginstellingen, zijn mensen meer en meer aangewezen op de hulp van anderen. Proberen we niet allemaal onze ouders, hulpbehoevende broer of zus of familielid zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten functioneren? Hoe zwaar en belastend deze hulp voor deze mantelzorgers is wordt dikwijls zwaar onderschat. Daarom willen wij eens extra aandacht schenken aan deze mensen. Mantelzorgers die instaan voor het dagdagelijkse reilen en zeilen van de hulpbehoevende, maar ook vrienden, buren, familie die boodschappen gaan doen of eens de bloemetjes komen water geven, de rolluiken komen aflaten, vervoer doen enz.

Hou alvast zaterdagvoormiddag 19 oktober vrij in je agenda. Die dag willen wij jullie heel graag trakteren op een welverdiend ontbijt in de Parochiezaal van Drieslinter. De uitnodiging volgt later.

terug naar alle nieuws