Hagelschade voor landbouwers en burgers

Geregeld wordt onze regio getroffen door een hevig onweer met rukwinden en zware hagel. Landbouwers vinden hier meer informatie terug:
https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

Burgers die meer informatie over wat te doen bij stormschade/wateroverlast wensen, kunnen onderstaand nalezen:
Tegenwoordig moeten alle brandpolissen verplicht de dekking natuurrampen bevatten. Deze dekking omvat:

 • overstromingen
 • aardbevingen
 • overlopen en opstuwen van openbare riolen
 • aardverschuivingen of grondverzakkingen. 

Wie schade heeft geleden ten gevolge van één van bovenvermelde natuurfenomenen moet dan ook zo snel mogelijke aangifte doen bij zijn verzekeringsmakelaar.
Indien het Rampenfonds het natuurfenomeen erkent als ramp is eventueel een beperkte tussenkomst van het Rampenfonds mogelijk!

Wat betekent dit voor jou?

Als je schade hebt geleden door hevige onweders, wateroverlast, hagel, blikseminslag, neem dan in eerste instantie contact op met je verzekeringsmakelaar. Zorg ook voor voldoende bewijsmateriaal, neem foto’s van de schade, maak een inventaris, zoek facturen en bewijzen, …
Meld je schade ook bij stad Zoutleeuw zodat wij het aantal schadegevallen kunnen doorgeven aan de gouverneur.
Dat kan via door een mailtje te sturen naar dirk.schollen@linter.be.

Tussenkomst van het Rampenfonds 
Voor schade aan goederen die niet verzekerbaar zijn binnen een brandpolis eenvoudige risico’s kan je, voor zover het schadefeit als algemene ramp werd erkend, een aanvraag voor tussenkomst van het Rampenfonds indienen. Ook andere natuurfenomenen die niet in de verzekeringspolis zijn opgenomen, komen nog in aanmerking voor het indienen van een aanvraag bij het Rampenfonds, zoals:

 • hagel
 • atmosferische neerslag
 • tornado's en stormen
 • blikseminslagen

Erkenningscriteria voor algemene rampen 
Voor erkenning als algemene ramp moet het betrokken natuurfenomeen uitzonderlijk zijn en een rechtstreekse schade veroorzaakt hebben voor een totaal bedrag hoger dan 50.000.000 euro (over het ganse land).
Naast de financiële criteria werden ook fysieke criteria bepaald: overvloedige neerslag, stormen, tornado's, sneeuwval, hagel en eventueel andere risico's.
Procedure
De burgemeester van een getroffen gemeente moet bij de gouverneur een aanvraag tot erkenning als algemene ramp indienen. Deze aanvraag moet volgende elementen bevatten:

 • het aantal slachtoffers
 • de aard van de schade (particulieren, bedrijven en/of landbouw, roerend of onroerend goed)
 • de aard van de uitzonderlijke weersomstandigheden specifiëren
 • een raming van de schade
 • de juiste geografische uitgestrektheid van de ramp (opsomming van straten en wijken).

De gouverneur verzamelt de schaderamingen van de gemeenten en stelt een erkenningsdossier tot algemene ramp samen. Dit dossier wordt aan de minister van Binnenlandse zaken bezorgd. De minister van Binnenlandse Zaken legt het dossier voor aan de Ministerraad. De Ministerraad neemt de beslissing tot al dan niet erkenning tot algemene ramp.
Pas na de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgische Staatsblad kan je een aanvraag bij het Rampenfonds indienen.

terug naar alle nieuws