Nieuw boek werkgroep heemkunde

Op woensdag 27 maart stelde de werkgroep heemkunde hun nieuwste boek 'Linter en zijn religieus erfgoed door de eeuwen heen, deel 1' voor. Met deze uitgave heeft deze werkgroep gepoogd een naslagwerk te realiseren over een belangrijk stuk geschiedenis van de gemeente Linter, meer bepaald de religieuze geschiedenis om zo deze erfenis van onze voorouders niet verloren te laten gaan.

Tot in 2001 werd de herderlijke zorg voor een  parochie toevertrouwd aan één pastoor, soms was er naast de pastoor ook nog een onderpastoor werkzaam. Een indrukwekkende reeks van 280 pastoors en onderpastoors hebben zich als bedienaars van de eredienst ingespannen voor het welzijn van hun parochianen. Iedere generatie maakt een evolutie door. Ook de Kerk moet zich aanpassen. Het gebrek aan priesters en de terugloop van de kerkgangers heeft de Kerk ertoe aangezet naar grotere federaties over te gaan en dat vraagt aanpassing! Zo kennen we sedert 2001 de parochiefederaties met aan het hoofd de federatiepastoor, verantwoordelijk voor een groep van parochies.

In het boek vind je eveneens een overzicht van 126 dorpelingen uit de zeven deelgemeenten van Linter, die vanuit onze parochies als pastoor, pater of broeder hun roeping beleefden in een andere parochie, in een abdij, een kloostergemeenschap, als missionaris in een vreemd land, Congo, China, Brazilië, Pakistan …

Het boek ‘Linter en zijn religieus erfgoed door de eeuwen heen, deel 1: pastoors, paters, broeders’ telt 420 blz. en is gedocumenteerd met 130 gedachtenisprentjes en meer dan 300 foto’s.

IMG_5140 (Large)
Klik om te vergroten

terug naar alle nieuws