Boekvoorstelling boek werkgroep heemkunde

Met het boek ‘Linter en zijn religieus erfgoed door de eeuwen heen, deel 1: pastoors, paters, broeders’ heeft de heemkundige kring gepoogd een naslagwerk te realiseren over een  belangrijk stuk geschiedenis van de gemeente Linter, meer bepaald de religieuze geschiedenis om zo deze erfenis van onze voorouders niet verloren te laten gaan.

Tot in 2001 werd de herderlijke zorg voor een parochie toevertrouwd aan één pastoor, soms was er naast de pastoor ook nog een onderpastoor werkzaam. Een indrukwekkende reeks van 280 pastoors en onderpastoors hebben zich als bedienaars van de eredienst ingespannen voor het welzijn van hun parochianen. Iedere generatie maakt een evolutie door. Ook de Kerk moet zich aanpassen. Het gebrek aan priesters en de terugloop van de kerkgangers heeft de Kerk ertoe aangezet naar grotere federaties over te gaan en dat vraagt aanpassing! Zo kennen we sedert 2001 de parochiefederaties met aan het hoofd de federatiepastoor, verantwoordelijk voor een groep van parochies.

Wij hebben eveneens een overzicht gemaakt van 126 dorpelingen uit de zeven deelgemeenten van Linter, die vanuit onze parochies als pastoor, pater of broeder hun roeping beleefden in een andere parochie, in een abdij, een kloostergemeenschap, als missionaris in een vreemd land, Congo, China, Brazilië, Pakistan …

Het boek ‘Linter en zijn religieus erfgoed door de eeuwen heen, deel 1: pastoors, paters, broeders’ telt 420 blz. en is gedocumenteerd met 130 gedachtenisprentjes en meer dan 300 foto’s.

Auteur Lisette Wouters stelt dit boek (met een powerpoint presentatie) voor in de raadszaal van het gemeentehuis op woensdag 27 maart om 14:00 u. Het boek kan ter plaatse aangekocht worden voor de prijs van 30 euro. Iedereen is van harte welkom!

Wanneer gaat deze activiteit door?

BeginDatum: 27/03/19
Aanvangsuur: 14
Einddatum :27/03/19
Einduur:

Waar gaat deze activiteit door?