Neem deel aan een adviesraad!

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur zijn de gemeentelijke adviesraden aan vernieuwing toe. Daarom doet het gemeentebestuur een oproep aan alle geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen voor één of meerdere van de gemeentelijke adviesraden.

· Bibliotheekraad  (plaatselijke openbare bib)

· Cultuurraad (cultuurbeleid, kunsttentoonstellingen, hobbybeurzen, erkenningscommissie en subsidieverdeling.

· Heemkunde (geschiedenis, cultuur, folklore

· Sportraad (sportbeleid, subsidieverdeling, inrichting van sportmanifestaties.)

· Milieuraad (natuurbehoud, natuurbescherming, informatie over milieu.)

· Landbouwraad (landbouw, korte keten, bioteelt, hoevetoerisme en infrastructurele voorzieningen.)

· Jeugdraad (ontwerp van gemeentelijk jeugdbeleid, realisatie van het jeugdwerkbeleidsplan, verdeling van gemeentelijke subsidies. Beperking: maximum leeftijd = 35 jaar.

· Middenstandsraad (economische ontwikkeling, tewerkstelling, KMO-zone en middenstandsbeleid.

· Welzijns– en Seniorenraad (gezondheid en welzijn in het algemeen en seniorenproblematiek in het bijzonder.)

Uw schriftelijke kandidatuur wordt ten laatste op 15 februari 2019 verwacht op het gemeentehuis, ter attentie van Bruno  Buteneers, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter.

E-mail (scan): bruno@linter.be.

Bekijk hier (application/pdf, 349.2 kB, info) het inschrijvingsformulier.

terug naar alle nieuws