Effluent als alternatieve waterbron voor landbouwers

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Er werd eveneens een oppompverbod afgekondigd voor alle onbevaarbare waterlopen ten gevolge van de aanhoudende droogte. Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. In de landbouw komt het onder meer in aanmerking voor de bevloeiing van akkers en velden. Bedrijven kunnen het gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koeling.

Voor landbouwers:

Mogelijke toepassingen

Het gezuiverde afvalwater mag niet rechtstreeks in contact komen met fruit en groenten die rauw worden gegeten. Je mag deze gewassen dus niet rechtstreeks besproeien. Vb. een fruitboom begieten met het gezuiverde afvalwater kan wel, zolang het water maar niet rechtstreeks in contact komt met het fruit. Groenten die industrieel worden behandeld (diepvries, groenten in blik), kunnen wél worden geïrrigeerd met gezuiverd afvalwater.

Dieren die worden gehouden voor vb. vlees- of melkproductie drinken bij voorkeur water van drinkwaterkwaliteit. Het gezuiverde afvalwater uit de zuiveringsstations van Aquafin is zonder bijkomende behandeling hiervoor niet geschikt.

Waar gezuiverd afvalwater afhalen?

Om een beroep te doen op gezuiverd afvalwater, moet je eerst contact opnemen met Aquafin. Wouter Boncquet helpt je graag verder.

Je aanvraag is aanvaard? Dan maken wij voor jou onmiddellijk een contract op. Je kan het effluent tijdens de openingsuren afhalen in een van de ruim veertig rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin waar dit mogelijk is (dichtsbijzijnde voor Zoutleeuw, is de RWZI van Runkelen). Er moet uiteraard steeds voldoende water in de beken geloosd worden, om het ecologische evenwicht te bewaren. Onze medewerkers van de geschikte installaties wijzen je de plaats aan waar het effluent mag afgenomen worden. Deze plaats is bereikbaar met een vrachtwagen.

Het materiaal voor het opzuigen van het water moet je zelf voorzien. Beschik je niet over een tankwagen? Er zijn verschillende transportbedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoer van vloeistoffen. Of misschien kan je terecht bij een collega-landbouwer.

Je mag het gezuiverde afvalwater onder geen enkele voorwaarde doorverkopen aan een derde partij

Hoe een contract afsluiten?

Aquafin biedt  soepele contracten met een looptijd van een, twee of drie maanden – of zolang als nodig is. Deze contracten kunnen op eender welk moment ingaan, je hoeft niet te wachten tot de eerste dag van de volgende maand.

Niet voor particulieren

Als particulier kan je bij Aquafin geen gezuiverd afvalwater aankopen.
Het gezuiverde afvalwater van Aquafin is immers enkel geschikt voor alle toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen. Zonder bijkomende zuivering is het gezuiverde afvalwater van Aquafin dus niet geschikt voor menselijke consumptie. Het kan evenmin worden gebruikt voor toepassingen waarbij direct menselijk contact mogelijk is - zoals sanitaire doeleinden (douche, wc) – en het besproeien van moestuinen en gazons, … Je kan een lege waterput dus niet met effluent vullen.

Meer info:

Wouter Boncquet • accountmanager

Aquafin NV • Dijkstraat 8 • 2630 Aartselaar

+ 32 (0)3 450 48 51 • + 32 (0)479 97 50 04

terug naar alle nieuws