Onderhoudswerken Grote Steenweg Drieslinter (juni 2018)

Status: in uitvoering
Aanvangsdatum: 1/06/18
Geplande Einddatum: 30/06/18

Een aantal maanden geleden herstelde aannemer Hoogmartens een groot aantal betonvakken op de Grote Steenweg te Drieslinter. Technische controle wees echter uit dat een 13 tal vakken niet naar behoren hersteld zijn. De gemeente heeft de aannemer hiervoor in gebreke gesteld, en verplicht om deze vakken, op zijn kosten, opnieuw heraan te leggen. Ondertussen zijn de te herstellen vakken gemarkeerd, en de herstelling zal zo vlug als mogelijk uitgevoerd worden. Nadien zal de Grote Steenweg gefijnfreesd worden over de volledige lengte. Als dit uitgevoerd is, wordt alle signalisatie op de weg opnieuw aangebracht.