Compensatie voor tijdelijke hardheid van water.

De Watergroep vraagt ons onderstaand bericht bekend te maken inzake:
- compensatie van 25 euro (ongeveer 6.000 liter gratis) op de volgende waterfactuur.
- procedure voor de afhandeling van schadedossiers door het tijdelijk uitschakelen van de onthardingsinstallatie.

------------------------------------------------------------------------------------

Beste klant,

We zijn begin september 2017 van start gegaan met de renovatie van de onthardingsinstallatie in het waterproductiecentrum van Zoutleeuw. We gingen er toen vanuit dat we u in de loop van november weer het zachtere water zouden kunnen leveren dat u van ons gewoon bent. Jammer genoeg is deze timing wegens onvoorziene technische problemen opgeschoven naar de tweede helft van februari 2018.

We willen ons graag verontschuldigen voor de langere doorlooptijd van de renovatiewerken en het feit dat we daardoor onvoldoende beschermende maatregelen hebben gecommuniceerd. Hierdoor heeft u ook meer hinder ondervonden door kalkafzetting dan wij oorspronkelijk konden inschatten. Daarom bieden wij u ter compensatie graag een korting van 25 euro aan op uw eerstvolgende factuur.

Heeft u schade ondervonden? Meld dit dan bij voorkeur elektronisch via mail aanschadebeheer.vlaamsbrabant@dewatergroep.be Dit kan ook per post aan De Watergroep – Schadebeheer Vlaams-Brabant, Herbert Hooverplein 23, 3000 Leuven. U doet er goed aan zoveel mogelijk bewijsmateriaal toe te voegen aan uw aangifte (aankoopfactuur, herstelfactuur, foto’s …).

We doen er alles aan om u zo snel mogelijk opnieuw zachter water te leveren en de installatie in de tweede helft van februari weer in dienst te nemen. Voor meer informatie en een actuele timing kan u terecht op onze website. Wij houden u ook via de gemeentelijke infokanalen op de hoogte over de indienstneming van de onthardingsinstallatie. Met vragen over de drinkwaterkwaliteit kan u terecht bij onze kwaliteitsdienst via mail aan kwaliteit.vlaams-brabant@dewatergroep.be

Met vriendelijke groeten,

Eddy Troosters
provinciaal directeur

terug naar alle nieuws