Bekendmaking openbaar onderzoek recreatiedomein

Het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Linter, brengt, overeenkomstig de bepalingen van Art. 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Sport- en recreatiedomein Drieslinter & Onteigeningsplan, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 november 2017.  Het RUP & Onteigeningsplan ligt ter inzage van het publiek op de dienst Omgeving & Wonen van het gemeentehuis, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter van 3 januari 2018 tot en met 5 maart 2018, op werkdagen in van 9 uur tot 12 uur daarbij extra op maandag van 17u30 uur tot 19u30 uur en op woensdag van 13u30 uur tot 15u30 uur.  De dienst Milieueffectenrapportage heeft op 13 juli 2017 beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig blijkt.  De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER (https://www.lne.be/mer-dossierdatabank (nr. SCRPL17144)) en in het gemeentehuis.  Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Gemeentehuis, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

terug naar alle nieuws