laatste wilsbeschikking: getuigschrift

Wat?

Naast de gewone begrafenis bestaat de mogelijkheid tot crematie (verbranding). De keuze tussen begrafenis en crematie is louter een persoonlijke aangelegenheid. Iedereen kan haar of zijn keuze vastleggen op de dienst bevolking. Deze verklaring dient door middel van een gedateerde en ondertekend geschrift aan de ambtenaar van de burgelijke stand overhandigd te worden. De keuze van de wijze van de teraardebestelling wordt in de registers opgenomen. Bij verandering van gemeente wordt de verklaring tesamen met je dossier naar die gemeente gestuurd.

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be