Verlenging van vervallen grafconcessies

Het gemeentebestuur werkt permanent aan de verfraaiing en verbetering van de 8 begraafplaatsen in onze gemeente. Aan de nabestaanden willen we hiermee een rustige, aangename en serene omgeving bieden waar zij de overledene(n) kunnen herdenken. 

Bij een begraving kunnen nabestaanden al dan niet kiezen om een concessie voor een periode van 25 jaar te nemen of gratis begraving voor een periode van 15 jaar.  Wanneer deze periode afloopt, is er de mogelijkheid deze te verlengen voor 10 jaar. De kostprijs hiervan bedraagt 250 euro. (Uitzonderingen: het oud kerkhof van Neerlinter (125 euro voor vijf jaar), de verlenging van de concessie voor kindergraven is steeds aan 50%).

Om iedereen op een gelijke en eerlijke manier te behandelen worden graven waarvan de verlopen concessie niet wordt verlengd of waarvan de wettelijke bewaartijd voorbij is, niet langer bewaard. Uiteraard is het de bedoeling de nabestaanden hiervan tijdig op de hoogte te brengen zodat zij - indien gewenst- ervoor kunnen kiezen het graf toch te behouden. De bekendmaking hiervan gebeurt op de begraafplaats zelf. Op het infobord aan de ingang van de begraafplaats vind je een overzicht van de graven waarvan de concessie of de bewaartijd verloopt. Ook aan het graf zelf staat telkens (rond Allerheiligen) een houten paaltje met daarop een mededeling.

De aanvraag voor verlenging kan tot 31 december gedaan worden door iedere belanghebbende (u hoeft dus geen familiale band te hebben met de overledene). Dit dient persoonlijk te gebeuren op de dienst Burgerlijke Stand (met het houten paaltje) Indien geen verlenging aangevraagd werd voor 31 december kan het graf in de toekomst ontruimd worden door de gemeente.

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be