geboorte: erkenning

Wat?


Wanneer in het gezin van een ongehuwd koppel een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd. De erkenning kan gebeuren voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorte. Er wordt dan door de dienst burgerlijke stand een erkenningsakte opgesteld.

Voor wie?


Indien je als ouders niet gehuwd bent, kan de vader het kind erkennen.

Wat moet ik meebrengen?


Identiteitskaart beide partners en het attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum.

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be