geboorte: aangifte

Wat?

De aangifte van geboorte wordt gedaan binnen de 15 dagen na de bevalling bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente/stad waar het kindje geboren is.

Voor wie?


De geboorte van het kind wordt aangegeven door de vader of door de moeder of door beide ouders. Wanneer de ouders zich onthouden van de aangifteplicht, geeft de geneesheer, vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was of de persoon bij wie de bevalling plaatsvond, het kindje aan. De aanwezigheid, bij die aangifte, van twee getuigen is niet meer vereist door de wet.

Wat moet ik meebrengen?


Huwelijksboekje, attest van dokter of vroedvrouw (Model I), identiteitskaart van vader en moeder, in voorkomend geval: uittreksel uit de erkenningsakte.

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be