kiezerlijst (niet-EU-burgers): inschrijving

Wat?

Niet-Belgen met een nationaliteit van buiten de Europese Unie kunnen zich inschrijven om mee te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor wie?

Voor alle niet-EU-burgers die vijf jaar in ons land wonen en een aanvraag indienen waarbij ze verklaren dat ze de Grondwet, de Belgische wetten en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden naleven.

Meer informatie?

Hier vind je alle informatie over het stemrecht voor niet-EU-burgers.

In de periode voor de verkiezingen vind je op de homepagina van de gemeentelijke website steeds een snelkoppeling (naar de verkiezingen).

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be