vrijstelling gordelplicht

Wat?

U kunt als autobestuurder of passagier met een handicap vrijgesteld worden van het dragen van de autogordel. Dit geldt zowel voor- als achterin de wagen.

Voor wie?

Voor personen die op grond van een medische noodzaak aanspraak willen maken op een vrijstelling. Deze aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij FOD Mobiliteit en Vervoer.
Het aanvraagformulier vindt u hier (application/pdf, 151.3 kB, info) en dient u te laten invullen door uw huisarts.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Meer info?

Voor meer informatie kan u terecht op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer.

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be