adreswijziging: verhuis van een minderjarige

Wat?

Een minderjarige verandert van adres.

Voor wie?

Voor iedere minderjarige die verhuist, gelden er regels wat de toestemming van één van de ouders betreft.

Wat moet ik meebrengen?

Schriftelijke toestemming van één van de ouders of bewijs toekenning hoederecht.

Wat zijn de stappen?

Na de vaststelling van de nieuwe woonplaats door de wijkagent gaat de inschrijving gewoon door.

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be