adreswijziging: verhuis naar het buitenland

Wat?

Iedereen die naar het buitenland verhuist, moet hiervan aangifte doen ten laatste op de dag van vertrek.

Voor wie?

Voor iedereen die naar het buitenland verhuist.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Wat zijn de stappen?

Iedereen die naar het buitenland verhuist wordt uit het bevolkingsregister geschrapt en krijgt een attest om zich te laten inschrijven in het buitenland.

Digitaal loket

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be