Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Wat?

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgemaakt door gewest, provincie of gemeente en geven ‘uitvoering' aan de ruimtelijke structuurplannen. De RUP's treden in de plaats van en heffen de gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg op.

De RUP's zijn thematisch en gebiedsgericht en bevatten -net als de vroegere gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg- voorschriften met betrekking tot de bestemming, inrichting en beheer. De voorschriften van de gemeentelijke uitvoeringsplannen kunnen niet afwijken van de voorschriften van de gewestelijke en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

RUP's in Linter

Plan-MER RUP sport- en recreatiezone

Beslissing plan-MER (application/pdf, 1.6 MB, info)

MER-screening (na pre-advies dienst MER)

Omgeving en wonen

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 38
fax 011 78 20 09
omgevingsloket@linter.be