Gewestplan

Wat?

Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Linter de grondbestemmingen vast. Elk stukje grond heeft in het gewestplan een bestemming (woonzone, industriezone, landbouwzone)

Hoe raadplegen?

Je kan het gewestplan bij de dienst Ruimtelijke Ordening komen inkijken of het hier online raadplegen.

Omgeving en wonen

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 38
fax 011 78 20 09
omgevingsloket@linter.be