Ruimtelijke planning

Dit handelt vooral over de visie met betrekking tot de bestemming van het volledige grondgebied of stukken ervan, in overeenstemming met het provinciaal en Vlaams beleid.