Televisie

Voor aansluitingen op het kabeldistributienetwerk kunt u zich wenden tot Telenet.

Meer informatie?

Telenet NV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen 
tel 015 33 30 00
www.telenet.be

Ruimtelijke ordening

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 58
fax 011 78 20 09
omgevingsloket@linter.be