wettelijke samenwoning: registratie

Wat?

In deze verklaring laten twee personen registreren dat ze wettelijk samenwonen.

Voor wie?

Voor ongehuwde personen die niet gebonden zijn door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be