wettelijke samenwoning: beëindiging

Wat?

De wettelijke samenwoning kan beëindigd worden door sterfte, huwelijk of op verklaring door, ofwel beide partijen. De wettelijke samenwoning kan ook eenzijdig beëindigd worden mits betaling van de kosten van de deurwaardersexploot.

Voor wie?

Voor personen die een contract van wettelijke samenwoning hebben afgesloten.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be