slachtbewijzen: registratie

Wat?

Enkel voor varkens, schapen, geiten en herten indien ze buiten het slachthuis geslacht worden. Voor gevogelte, konijnen en wild is er geen slachtaangifte vereist. Voor de aangifte van slachtingen die in het slachthuis plaatsvinden, kan men ook bij de dienst bevolking terecht, maar dit is niet noodzakelijk. Je kan je altijd laten registreren in het slachthuis zelf.
Voor rituele slachtingen mogen door de dienst bevolking vanuit het voedselagentschap geen slachtbewijzen geleverd worden.

Wanneer?

Ten laatste 2 werkdagen voor en ten vroegste 10 dagen voor het slachten. De geldigheidsduur bedraagt 8 dagen. Aangifte van gestorven slachtdieren en noodslachtingen is niet meer nodig.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, sanitel- of registratienummer (eventueel)

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be