bewijs van goed gedrag en zeden (MODEL 1 )

Wat?

Het uittreksel uit het strafregister - in de volksmond: bewijs van goed gedrag en zeden - is een document dat vaak nodig is voor sollicitaties bij bedrijven, openbare besturen en andere instellingen. Een uittreksel is onmiddellijk beschikbaar wanneer de aanvrager zich persoonlijk in het gemeentehuis aanmeldt.

Er zijn twee soorten uittreksels uit het strafregister:

Model 2

Activiteiten die vallen onder:

  • opvoeding
  • hulpverlening aan de jeugd
  • kinderbescherming
  • begeleiding van minderjarigen

Als de aanvrager zich niet persoonlijk aanmeldt bij de aanvraag van een uittreksel model 2, dan moet onze administratie een aanvraag bij de lokale politie doen.

Model 1

Alle andere activiteiten.

Voor wie?

Voor iedere inwoner.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Wat kost het?

Dit document is gratis.

Afhandeling?

Omwille van de grote vertrouwelijkheid van de informatie, moet het uittreksel uit het strafregister steeds persoonlijk of bij volmacht (download hier het volmachtenformulier (application/pdf, 25.0 kB, info)) worden afgehaald in het gemeentehuis (tenzij het document via het digitaal loket wordt aangevraagd).

Digitaal loket

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be