internationale geboorteakte

Wat?

Dit is een verkorte vorm van de geboorteakte, opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen.  Het kan alleen worden afgeleverd door je geboortegemeente.

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be