bewijs van woonst voor het huwelijk

Wat?

Dit attest bewijst dat je in Linter woont of er gewoond hebt. Het vermeld ook de datum waarop je ingeschreven bent.

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be