voornaamsverandering: afschrift akte

Wat?

Het wijzigen van je voornaam moet bekrachtigd worden door Ministerieel Besluit. Dit besluit wordt volledig overgeschreven in de gemeentelijke geboorteregisters. Vanaf dan kan je een afschrift van akte van naamswijziging aanvragen. In deze akte vind je de datum van wijziging, datum Ministerieel Besluit, oude en nieuwe voornaam.

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be