overlijden: afschrift akte

Wat?

Een afschrift van een overlijdensakte is een volledige kopie van de oorspronkelijke akte met de eventuele randmeldingen.  Een afschrift van een akte kan enkel worden afgeleverd aan betrokkene zelf of familieverwanten in rechte lijn, tenzij met volmacht.

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be