nationaliteit: afschrift akte nationaliteit verklaring art 12 bis

Wat?

Dit is een volledige kopie van de akte die Belgische nationaliteit bewijst. Kan aangevraagd worden door personen die een vreemde nationaliteit hadden en die door een aanvraag om de Belgische nationaliteit via artikel 11 bis of artikel 12 bis Belg zijn geworden.

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be