nationaliteit: afschrift akte nationaliteit art 16

Wat?

Dit is een volledige kopie van de akte die de Belgische nationliteit bewijst. Kan aangevraagd worden door personen die door huwelijk met een Belg de Belgische nationaliteit hebben verkregen.

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be