huwelijk: afschrift akte

Wat?

Van elk huwelijk dat er in de gemeente plaatsvindt wordt er een akte opgemaakt. Een eensluidend afschrift is een exacte kopie van deze huwelijksakte. Alle gegevens over de echtgenoten worden hierin vermeld: namen, voornamen, plaats en datum huwelijk, namen getuigen, afstamming, woonplaats, enz.

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be