geboorte: afschrift akte

Wat?

Bij de geboorte wordt er in de gemeente waar het kind geboren is een geboorteakte opgesteld bij de aangifte. Wanneer je een afschrift van deze geboorteakte nodig heeft, vraag je deze dus aan in de gemeente waar je geboren bent !

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be