geboorte: afschrift akte erkenning

Wat?

Een afschrift van een akte van erkenning is een volledige kopie met eventueel randvermeldingen. Het afschrift kan enkel afgegeven worden aan de betrokkene zelf of familieverwanten in rechte lijn, tenzij met volmacht.

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be