echtscheiding op grond van bepaalde feiten: afschrift akte

Wat?

De Burgerlijke Stand schrijft het beschikkend gedeelte van een echtscheidingsvonnis over in het bijgevoegd huwelijksregister. Ook noteert de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand een randmelding aan de akte van huwelijk. Na de overschrijving levert de Burgerlijke Stand een afschrift van de scheidingsakte af 

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be