levensloos kind: afschrift akte

Wat?

Een afschrift van de akte van een doodgeboren kind is een volledige kopie van de akte. Alle gegevens over de baby worden hierin vermeld: afstamming, datum van overlijden, eventueel vermelde voornamen, plaats en uur van overlijden.

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be